Sun. Jan 16th, 2022

สนาม – ขนาด

สนามที่ใช้เล่นบาสเกตบอลควรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นเรียบแข็งไม่มีเครื่องกีดขวางอะไร

ก็แล้วแต่ซึ่งสนามที่ใช้ชิงชัยโอลิมปิกแล้วก็ชิงแชมเปี้ยนโลกควรจะมีขนาด ยาว 28 เมตร

รวมทั้งกว้าง 15 เมตร โดยวัดจากขอบในของเส้นเขตสนาม ในการแข่งระดับอื่นๆในหน่วยงาน

ภายใต้อำนาจบังคับของฟีบ้า (FIBA) เป็นต้นว่า คณะกรรมการบริหารของโซน (Zone) ในกรณี

การประลอง ระดับโซน รวมทั้งระดับทวีปหรือสัมพันธ์กีฬาบาสเกตบอลของชาตินั้นๆในกรณีการ

ประลองภายในประเทศ จะมีอำนาจสำหรับในการการันตีสนามสำหรับแข่งซึ่งมีขนาดตามที่กำหนด

ดังนี้เป็น ความยาวน้อยลงกว่ามาตรฐานได้ไม่เกิน 4 เมตร และก็ความกว้างลดน้อยลงกว่ามาตร

ฐานได้ไม่เกิน 2 เมตร ดังนี้อัตราส่วนของการลดขนาดของสนามควรจะเป็นรูปร่างต่อกัน สนามที่

จะทำขึ้นใหม่จะต้องมีขนาดตามที่ได้มีการกำหนด เพื่อใช้ชิงชัยระดับหลักๆของฟีบ้าหมายถึงขนาด

28 x 15 เมตร สำหรับเพดานนั้นให้มีความสูงอย่างต่ำ 7 เมตร แล้วก็พื้นสนามควรจะโดนแสงสว่าง

พอเพียงและก็ทั่วถึงกัน ดังนี้ควรจะจัดตั้งตะเกียงโดยไม่ให้ปกปิดสายตาของผู้เล่นขนาดและก็พื้น

ของสนามจำต้องตรงกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อใช้แข่งระดับหลักๆของฟีบ้า

เขตทำประตูเพื่อทำ คะแนน

เขตทำประตูเพื่อทำ คะแนน เป็นส่วนของพื้นสนามที่มีเส้นแสดงเป็นเส้นโค้ง ที่ ซึ่งแต่ละที่จะมี

ลักษณะเป็นเส้นครึ่งวงกลม ขนาดรัศมี 6.25 เมตร โดยวัดจากขอบนอกของเส้นครึ่งวงกลม ดังนี้จะ

มีศูนย์กลางอยู่ที่จุดของเส้นตรงที่ลากผ่านศูนย์กลางของ ห่วงประตูลงเขียนถึงพื้นสนาม แล้วก็ขีด

เส้นที่ต่อจากปลายเส้นครึ่งวงกลมให้ขนานกับเส้นข้างบรรจบกับเส้นข้างหลัง ระยะห่างระหว่างจุด

ตรงกลางของเส้นข้างหลังวัดจากขอบในไปยังใจกลางของครึ่งวงกลมเป็น 1.575 เมตร

เขต วินาที (เขตตั้งเวลาเขตโยนโทษ และก็เส้นโยนโทษ

เขต วินาที เป็นพื้นที่ในสนามที่มีเขตตั้งแต่เส้นข้างหลัง เส้นโยนโทษ และก็เส้นที่ลากจากเส้นโยน

โทษไปบรรจบกับเส้นภายหลังจากจุดกึ่งกลางของเส้นข้างหลังไปจบที่ขอบนอกของเส้นแนวยืนการ

โยนโทษ ระยะห่าง เมตร

เขตโยนโทษ เป็นพื้นที่ระบุที่ต่อจากเขต วินาที เข้าไปในสนามโดยการทำครึ่งวงกลมรัศมี 1.80 เมตร

รวมทั้งมีศูนย์กลางที่กลางของเส้นโยนโทษ ให้ทำครึ่งวงกลมขนาดเดียวกัน แต่ว่าขีดเส้นปะเข้าไปในเขต วินาทีด้วย

ช่องยืนตามแนวการโยนโทษ เป็นช่องที่ผู้เล่นยืนขณะมีการโยนโทษ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็น

เส้นแรกของช่องที่จะจะต้องอยู่ห่างจากขอบในของเส้นข้างหลัง 1.75 เมตร วัดตามแนวของเส้นแนวยืนโยนโทษ

พื้นที่ของช่องแรกจะมีเส้นระบุห่างจากเส้นแรก 85 ซม. ส่วนช่องลำดับที่สองจะอยู่ต่อจากเขตปราศจากผู้เล่น

(Neutral Zone) ซึ่งมีขนาดกว้าง 30 ซม. ส่วนช่องลำดับที่สองจะอยู่ต่อจากเขตปราศจากผู้เล่น แล้วก็มีขนาดกว้าง

85 ซม. ต่อจากเส้นระบุช่องลำดับที่สองจะเป็นช่องลำดับที่สามซึ่งมีขนาด 85 ซม.ด้วยเหมือนกัน เส้นที่แสดงช่อง

ต่างๆพวกนี้มีความยาว 10 ซม. และก็กว้าง ซม.ตั้งฉากกับเส้นแนวยืนการโยนโทษ แล้วก็ให้ลากจากขอบนอก

ของพื้นที่เขตตั้งเวลา

เส้นโยนโทษ จึงควรลากให้ขนานกับเส้นข้างหลัง โดยมีขอบนอกห่างจากขอบในของเส้นข้างหลัง 5.80 เมตร

และก็ยาว 3.60 เมตรจุดกึ่งกลางของเส้นโยนโทษจำต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับจุดกึ่งกลางของเส้นข้างหลังทั้งคู่เส้น

พื้นที่นั่งของกลุ่ม พื้นที่นั่งของกลุ่ม ระบุในพื้นที่นอกเขตสนามทางด้านเดียวกันกับโต๊ะข้าราชการ พื้นที่ระบุเป็นเส้น

ตรงยาว เมตร ที่ลากต่อจากเส้นข้างหลัง รวมทั้งเส้นตรงยาว เมตร ลากจากจุดที่ห่างจากเส้นกึ่งกลาง เมตร

ให้ตั้งฉากกับเส้นข้าง เส้นตรง เมตรต้องมีสีไม่เหมือนกับสีของเส้นข้างแล้วก็เส้นข้างหลัง

By Jacob