Sun. Jan 16th, 2022

เป็นการละเล่น

ที่มีในกรุ๊ปสังคมแคว้น ในอดีตกาลมีกีฬาพื้นเมืองต่างๆให้เล่นล้นหลามตั้งแต่รุ่นก่อนตราบจนกระทั่งถึงรุ่น 

ตอนนี้ก็ยังมีให้มองเห็นอยู่ซึ่งแต่ว่าก็น้อยกว่าในอดีตสมัยมากมายด้วยเหตุว่ายุค ตอนนี้มีเทคโนโลยีเข้ามา

มากมายก็เลยทำให้คนรุ่นหลังไม่ค่อยได้เล่นกันนัก กิจกรรม การเล่นของสังคม เป็นกิจกรรมความบันเทิง

หนึ่งซึ่งได้รับการยินยอมรับด้วยกันในสังคม โดยมีพื้นฐานมาจากเรื่องจริงที่วิถีชีวิตของชุมชนที่มีการกระ

ทำปฏิบัติ ตกทอดกันมาจากอดีตกาลสู่ปัจจุบันนี้ การละเล่นแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวคำกริยาอาการ

เป็นหลัก

 อาจมีดนตรี การขับขานหรือการร่ายรำประกอบกิจการเล่น มีจุดหมาย เพื่อความสนุกเพลินใจใน

ช่องทางต่างๆการละเล่นบางจำพวกได้รับการถ่ายทอดสืบต่อต่อกันมา รวมทั้งเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเพื่อปรับ

ปรุงต้นแบบโดยตลอดจนถึงมีลักษณะเฉพาะถิ่น ดังต่อไปนี้การละเล่นพื้นเมืองก็เลยเป็นผลิตผลอันมีสาเหตุ

จากความนึกคิด

แล้วก็จินตนาการของ มนุษย์ย่อมสะท้อนถึงความคิดเห็น ภูเขาไม่ธรรม แล้วก็จิตวิญญาณ

ของบรรพชนในเขตแดนที่ได้ถูกขัดเกลากระทั่งกลายเป็นผลึกเป็นความคิดอัน มีคุณค่าแล้วก็ได้เปลี่ยนเป็น

รดำวัฒนธรรมของเขตแดนรวมทั้งของประเทศการละเล่น ถือว่ามีความเกี่ยวพันกับชีวิตคนเราโดยตลอด 

ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นของเด็กรวมทั้งของคนแก่ล้วนแสดงออกถึงภาวะชีวิต ชีวิตความเป็นอยู่

ขนบประเพณี

ค่าความนิยมและก็ความศรัทธาของสังคมนั้นๆอีกทั้งก่อคุณประโยชน์แก่ผู้เล่นและก็ผู้เฝ้ามอง 

ในด้านการคลายเครียดอารมณ์ ความตึงเครียด สร้างเสริมกำลังกายให้แข็งแรง ฝึกหัดความนึกคิด ความรู้

ความเข้าใจ การจัดการกับปัญหายิ่งไปกว่านี้ยังทำให้เกิดระเบียบวินัย กำเนิดดารเห็นด้วยกฎของสังคม

 สรรค์สร้างความเป็นกับญาติมิตรขึ้นในชุมชน ทำให้สังคมกำเนิดความแข็งแกร่งจนถึงก่อเป็นความดีเลิศอั

เป็นจุดหมายสูงสุดที่ ชีวิต

การละเล่นของไทยไม่อาจจะลำดับให้มองเห็นวิวัฒนาการตามยุคสมัยได้อย่างแจ่มแจ้งอีกทั้ง นี้เนื่องจากว่า

การละเล่นโดยมากเป็นกระบวนการถ่ายทอดด้วยการกระทำ ไม่ใช่ตำราเรียน ก็เลยขาดการบันทึกเป็นลาย

ลักษณ์อักษรที่จะใช้เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อการสร้างลำดับอายุ ยุคของการละเล่นแต่ละอย่างได้นอกเหนือจาก

นั้น การละเล่นของไทยโดยมากมีลักษณะของการพัฒนาตัวเองและก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเขียน

 จำสืบต่อกันมา

จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง (ร้อยเอกหญิงรียา หิรัญประดิษฐ์ ๒๕๓๓ : ๑๕) แล้วก็ด้วย

สาเหตุอันเกิดจากที่การละเล่นเกิดมาช้านานแล้วก็ปรากฏอยู่ทั่วๆไปในเขตแดนต่างๆโดยธรรมดา แบบนี้นำ

มาซึ่งการก่อให้เกิดความมากมายหลายของการละเล่นประจำถิ่น มีทั้งยังลักษณะร่วม และก็ลักษณะที่ต่างๆ

นาๆในแต่ละแคว้น อย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ตรงกันในทุกเขตแดนก็คือมีการละเล่นประจำถิ่นทั้งๆที่เป็น

 ของเด็กแล้วก็ของคนแก่

การละเล่นประจำถิ่นเป็นการละเล่นที่แสดงเอกลักษณ์ของแคว้นที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของเมืองไทยโดยสามารถแบ่งตาม
การละเล่นแต่ละภาค ดังต่อไปนี้

ความไม่เหมือนของการละเล่นจะปรากฏใน ลักษณะ ท่าทีการรำ คำขอ ดนตรี และก็การแต่งกาย การละเล่น

เป็นกิจกรรมสนุกสนานที่ซ่อนเร้นไว้ด้วยเครื่องหมาย อันเนื่องจากวัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียม สะท้อนวิถี

ชีวิตและก็ความศรัทธาของสังคมที่ตกทอดมาแต่ว่าโบราณ การละเล่นบางสิ่งของแต่ละภาคบางทีอาจได้รับ

อิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ ใกล้เคียงที่มีเขตแดนติดต่อหรือใกล้เคียงกันกัน ตัวอย่างเช่น ประเทศลาว

 เขมร ประเทศพม่า จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฯลฯ

ประวัติศาสตร์

ได้มีการบันทึกว่า ชาวไทยมีการละเล่นมาตั้งแต่ยุคจังหวัดสุโขทัย จากความลับแผ่นจารึกยุคจัง

หวัดสุโขทัยหลักที่ พูดว่า “…คนไหนกันแน่ปรารถนาจะมักเล่น เล่น ผู้ใดกันจะมักหัว หัว ผู้ใดจะมักเลื่อน

 เลื่อน…” แล้วก็ในยุคอยุธยา ก็ได้เอ๋ยถึงการแสดงเรื่อง มโนราห์ เอาไว้ในบทละครครั้ง กรุงเก่า ได้เอ๋ยถึง

การละเล่นนั้นบทละครนั้น อาทิเช่น ลิงชิงหลัก แล้วก็ปลาลง แห จารีตประเพณีรวมทั้งวัฒนธรรมอดีต 

มักแทรกสอดความสนุกสนานร่าเริงรื่นเริงพร้อมๆกันกับการทำงาน ทั้งยังในชีวิตประจำวัน และก็

เทศกาลงานทำบุญ ตามช่วงเวลาที่ฤดู

By Jacob